Katma Değer Vergisi Genel Tebliği-122

26 Şubat 2013 Resmî Gazete Sayı : 28571 TEBLİĞ   Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ N

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-430-19.11.2013

10 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28791 TEBLİĞ   Maliye Bakanlığından: 19 Kasım 2013 SALIResmî GazeteSayı : 288

Vergi İncelemeleri Yönetmeliği

  VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Söz konusu yönetmelik 31.10.2011 Pazartesi Tarihli 28101 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/30 (21.10.2013)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /30     Konusu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değ

2014 Mali Takvim

    2014 Mali Takvim 10.01.2014 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi  10.01.2014

Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdikleri ve Yürürlük

Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarih 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup aşağıda belirtilen tarihlerde kısım kısım uygulamaya alınacaktır. 15

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ-429

Maliye Bakanlığından: 10 Ekim 2013 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 28791 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:429) 1. Giriş

Elektronik Defter Genel Tebliği

  13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı resmi gazete Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin tutmak zorunda olduğu defterlerin elektronik ortamda tutulması ile ilgili usul

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun teşkilat ve görevleri belirlenmiş ve 2 Kasım 2011 tarihli ve 28103

İADE İŞLEMLERİNDE YILLAR İTİBARİYLE UYGULANACAK LİMİTLER (GÜNCELLEME: 14/01/2013)

YMM Bağımsız Denetçi Metin Küçükyağlıoğlu

Metin Küçükyağlıoğlu Yeminli Mali Müşavir olarak hizmet anlayışımız bilgi, uzmanlık, güven ve mükellef odaklı hizmet ile başarılı çözümler ve mükellef memnuniyeti. Bunun sonucu olarakta sorunlar başarılı şekile çözülmekte ve mükelleflerimizin memnuniyeti ile karşılaşılmaktadır. Bu çerçevede siz değerli mükelleflerimize ihtiyaç duyduğunuz anda mali mevzuat konusunda 20 yılı aşkın bilgi birikimi ve uzmanlığımız ışığında mevzuatta yer alan tüm vergisel avantajlar dan da yararlanarak doğru güvenilir ve zamanında hizmet sunmaya devam etmekteyiz.  
Duyurular
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği-122

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği-122... 26 Şubat 2013

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-430-19.11.2013

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-430-19.11.20... 10 Ekim 2013 PERŞ

Vergi İncelemeleri Yönetmeliği

Vergi İncelemeleri Yönetmeliği...   VERGİ İNCELEMELERİNDE

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/30 (21.10.2013)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkül... T.C. MALİYE BAKANLIĞI

2014 Mali Takvim

2014 Mali Takvim...     2014 Mali Takvim 10

Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdikleri ve Yürürlük

Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdikleri ve ... Yeni Türk Ticaret Kanunu 14

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ-429

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ-429... Maliye Bakanlığından: 10

Elektronik Defter Genel Tebliği

Elektronik Defter Genel Tebliği...   13.12.2011 tarih ve 28141

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartl... 660 sayılı Kanun Hükmünde

İADE İŞLEMLERİNDE YILLAR İTİBARİYLE UYGULANACAK LİMİTLER (GÜNCELLEME: 14/01/2013)

İADE İŞLEMLERİNDE YILLAR İTİBARİYLE UY...

2013 yılı hadler belirlendi

2013 yılı hadler belirlendi... 01.01.2012 tarihinden geçerli

2012 Yılı Gayrimenkullerin Vergilendirmesi

2012 Yılı Gayrimenkullerin Vergilendirmesi... 2012 yılında gayrimenkul ver

2013 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

2013 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi...  Gelir Vergisi Kanununun 10

İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu

İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu... 6102 sayılı YENİ Türk Tica

Faydalı Linkler

Asgari Ücret   Danıştay   Türk standartları enstütüsü   İzmir Büyükşehir belediyesi
             
E-Beyanname   E-bildirge   Karşıyaka Belediyesi   TC Kimlik numarası Sorgulama
             
internet vergi dairesi   izmir yeminli mali müşavirler odası   Sosyal Güvenlik Kurumu   Yargıtay
             
Maliye Bakanlığı   Resmi Gazete        
             
         
             
Özel usulsüzlük cezaları - 5 Ekim 2013

  Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesi “Özel Usulsüzlük” sayılan halleri, bu hallere uygulanması öngörülen cezaları belirlemiş bulunmaktadır. Buna göre;* Veril

DEVAMI

10 ve Üzerinde Sigortalı Çal

  2014 YILI Vergi Cezaları Belli

Maliye, özelgesinde; “İşyeri k

Fiber internet
...